Per 25 mei 2018 a.s. is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). Lees hier meer over op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg

Privacy verklaring van WEAF Fulfilmentservices – Energieweg 51 – 2404 HE Alphen aan den Rijn 

WEAF Fulfilmentservices verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daarom verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan WEAF Fulfilmentservices jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht, voornamelijk ten behoeve van dienstverlening aan je klanten. 

 WEAF Fulfilmentservices bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met je tot stand komt. 

WEAF Fulfilmentservices verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Op de website van WEAF Fulfilmentservices worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. WEAF Fulfilmentservices gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

WEAF Fulfilmentservices kan gebruik maken van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van WEAF Fulfilmentservices bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan WEAF Fulfilmentservices te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. WEAF Fulfilmentservices heeft hier geen invloed op. WEAF Fulfilmentservices heeft Google geen toestemming gegeven om via WEAF Fulfilmentservices verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@weaffulfilmentservices.nl. WEAF Fulfilmentservices zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. 

WEAF Fulfilmentservices neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van WEAF Fulfilmentservices maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door WEAF Fulfilmentservices verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via WEAF Fulfilmentservices. www.weaffulfilmentservices.nl is de website van WEAF Fulfilmentservices. WEAF Fulfilmentservices is als volgt te bereiken: 

Vestigingsadres: Energieweg 51, 2404 HE Alphen aan den Rijn – KvK: 71056580 

Telefoon: +31(0)6 20 23 20 63 – E-mailadres: info@weaffulfilmentservices.nl